♥●•٠·˙ فـــــرار بـــا مــاه♥●•٠·˙

 

دلـتنگـی . .

 

 

 

تـرجـمانِ دوسـت داشـتنی ست بـی انتـها

 

بـی انتـظار پاسخ . .

 

 

 

بـا تـو بودن هایی ست؛

 

بـی تـو !

 

 

 

 

 

ســـوگــنــد.ش

 

 

 

 

+ گاهی بـرای مهم تـرین آدم زنـدگی خود بنویس . . "دلــتـنگـــم"


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

بهـار


شکوفـه کـرده میـان لبهـاتْ


کـمی بـخنـد . .

 

 

 

 

ســـوگــنــد.ش

 

 


 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۳٠ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

 

بـی تــــو

 

بهـار؛

 

دروغِ پـایـانِ زمستـان اسـت . .

 

بـاور کـن

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

سـر تـا سـر شـهر


ردِ پـایـی ست از مـا؛


کـه بی وقـفه قـدم می زنـد


روز را بـه سـمت شـب .. شـب را بـرخلاف روز !


و لابلای یکـی از همـین  


سنگــ فـرش هـایِ شکســته


گـیر می کنـد ..


تمـام دوسـت داشـتنم !


. . .مگـر میـشود ترک کـرد


ایـن خیابـان را


بدون دوسـت داشتنِ تـو؟‌!

 


نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

 

چـــشــمـــانـَـتْ ؛

 

شــبِ شـــعـــریــســت

 

بـــا غـَــزلـــهای ســـپــیـــد . . .

 

بــیــا مـــشـــاعــــره کـــنــیـــم (!)

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

شــاعــر نــیــســتــم امــا؛

 

بــه تــو کــه فــکــر می کـــنـــم . . .

 

کــلــمــات رقـــصــشــان مــی گـــیــرد (!)


 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٠/٧ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

:-*

مـی نـویـســم بـــوســـه


زیــرش مـی گـــذارم


+ بــرداشـــت آزاد


بــه پــای تـمــام حســاب هــای نـداشـتــه اتْ !

 

 

 

 


نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٠/٢ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

 

ایـن بــار کــه آمـدی

سُـراغ شـمـعـدانی را بـگـیــر

حــالِ دخـتــرِ هـمـســایــه را بـپــرس

یـا یـکــ جـمـلـه ی تـکــراری بـگــو . . .

ـ هـوا چـقـدر خـوب اسـت!

 

اصـلا هـر چـه کــه دوسـت داشـتــی(!) بـگــو

 فـقـط

نـگــذار گــوشـه ی لَـبـت بــگـیــرد بـه چـشـم هــای مـن!

 

بـاور کــن؛ هـیـچ دیــوانـه ای

ایـن طــور کــه تــو مـی آیــی

روی سـطـح لـغــزان

راه نـمــی آیـد!

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: بـرای "تــو"

+ آغـاز دیـوانــگـی اسـت ایـن گـونـه کـه مـن مـیـخواهـَم هـر نـفـس بـوسـیـدن ِ چـشـم هـایــَت را  ....

نوشته شده در ۱۳٩۱/٩/٢۳ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط ســوگنــد.ش نظرات ()

← صفحه بعد

Design By : Pichak